PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN HẠNH PHÚC, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 20,419

Ngày đăng: 10/06/2016

PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN HẠNH PHÚC, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Ngay sau cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về kết quả cuộc bầu cử lần này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?