KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 20,740

Ngày đăng: 10/06/2016

KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14

Chiều 9-6, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và công bố danh sách trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14. Cử tri cả nước đang đặt niềm tin, kỳ vọng lớn vào những vị đại biểu này sẽ thay mặt nhân dân tham gia vào lập pháp, hoạch định chính sách và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Cử tri cũng kỳ vọng, đại biểu dân cử phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân bằng những hành động, việc làm cụ thể, không phô trương, hình thức, có như vậy, mới đáp ứng niềm tin mà người dân đã gửi gắm đến các đại biểu dân cử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?