KIÊN GIANG: GẦN 100% CỬ TRI ĐI BẦU CỬ LẠI, BẦU CỬ THÊM

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 20,313

Ngày đăng: 06/06/2016

KIÊN GIANG: GẦN 100% CỬ TRI ĐI BẦU CỬ LẠI, BẦU CỬ THÊM

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang về tình hình bầu cử lại ở Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 của xã An Sơn, huyện Kiên Hải và bầu cử thêm 3 xã thuộc 3 huyện: Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng thì tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 100%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?