KIÊN GIANG: BẦU CỬ THÊM, BẦU CỬ LẠI Ở MỘT SỐ ĐƠN VỊ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 20,269

Ngày đăng: 06/06/2016

KIÊN GIANG: BẦU CỬ THÊM, BẦU CỬ LẠI Ở MỘT SỐ ĐƠN VỊ

Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia, sáng 5-6 Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang đã tổ chức bầu cử lại ở Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 của xã An Sơn, huyện Kiên Hải và bầu cử thêm 3 xã thuộc 3 huyện: Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng do bầu chưa đủ đại biểu, mỗi xã còn thiếu 1 đại biểu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?