KIÊN GIANG: BẦU CỬ THÊM, BẦU CỬ LẠI Ở MỘT SỐ ĐƠN VỊ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 13,676

Ngày đăng: 06/06/2016

KIÊN GIANG: BẦU CỬ THÊM, BẦU CỬ LẠI Ở MỘT SỐ ĐƠN VỊ

Sáng ngày 05-06-2016, được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bầu cử lại ở Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 của xã An Sơn, huyện Kiên Hải và bầu cử thêm 3 xã thuộc 3 huyện: Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng do bầu chưa đủ đại biểu, mỗi xã còn thiếu 1 đại biểu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?