VĨNH LONG: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GÓP PHẦN THẮNG LỢI CHO BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,768

Ngày đăng: 24/05/2016

VĨNH LONG: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GÓP PHẦN THẮNG LỢI CHO BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử diễn ra sáng ngày 24/5, Tiểu ban Thông tin truyên truyền bầu cử tỉnh Vĩnh Long đánh giá công tác tuyên truyền, góp phần thắng lợi cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Gần 100% cử tri tỉnh Vĩnh Long đã tham gia bầu cử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?