VĨNH LONG RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,720

Ngày đăng: 25/05/2016

VĨNH LONG RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC BẦU CỬ

Tại Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử diễn ra sáng 24-5, Tiểu ban Thông tin truyên truyền bầu cử tỉnh Vĩnh Long đánh giá công tác tuyên truyền, góp phần thắng lợi cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Gần 100% cử tri tỉnh Vĩnh Long đã tham gia bầu cử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?