TUYÊN QUANG CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRƯỚC BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,567

Ngày đăng: 16/05/2016

TUYÊN QUANG CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TRƯỚC BẦU CỬ

Trên đất liền, các địa phương đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử. Những ngày này trên các con đường, khu phố của thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ, đô thị được chỉnh trang.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?