THỪA THIÊN - HUẾ: ĐẢM BẢO QUYỀN ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,786

Ngày đăng: 16/05/2016

THỪA THIÊN - HUẾ: ĐẢM BẢO QUYỀN ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Để đảm bảo quyền ứng cử và bầu cử đối với đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện theo đúng luật bầu cử quốc gia quy định, thời gian qua Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế đã có nhiều hình thức vận động, tuyên truyền và giới thiệu được những gương mặt điển hình theo tiêu chí lựa chọn ứng cử Đai biểu Quốc hội và HĐND là người dân tộc thiểu số. Đảng bộ và Chính quyền tỉnh coi đây là những nhân tố quan trọng góp phần thắng lợi cho cuộc bầu cử sắp tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?