PHÚ THỌ: HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,587

Ngày đăng: 11/05/2016

PHÚ THỌ: HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với cử tri để bao cáo kế hoạch hành động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?