NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,554

Ngày đăng: 11/05/2016

NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG CẢ NƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

Ngày 11/5, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp trình bày chương trình vận động bầu cử theo luật định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?