NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT TỶ LỆ 99% CỬ TRI ĐI BỎ PHIẾU

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,769

Ngày đăng: 24/05/2016

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT TỶ LỆ 99% CỬ TRI ĐI BỎ PHIẾU

Theo Luật Bầu cử QH và HĐND 2015 quy định đồng loạt kiểm phiếu vào lúc 19 giờ để không bị kết quả ở đơn vị này ảnh hưởng đến đơn vi khác. Cũng theo quy định của Luật , "Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu". Việc tham gia chứng kiến này không được làm ảnhhưởng đến hoạt động bình thường của tổ bầu cử. Phóng viên báo chí nước ngoài cũng có thể được tham gia.Đến 17 giờ, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố gửi về Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, đã có 51 triệu 593 nghìn 536 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 80,51%, trong đó có 11.975 tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?