KIÊN GIANG: TỔ CHỨC BẦU CỬ THÊM, BẦU CỬ LẠI Ở MỘT SỐ ĐƠN VỊ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 12,635

Ngày đăng: 31/05/2016

KIÊN GIANG: TỔ CHỨC BẦU CỬ THÊM, BẦU CỬ LẠI Ở MỘT SỐ ĐƠN VỊ

Trong ngày bầu cử 22.5, tỷ lệ cử tri tỉnh Kiên Giang đạt 99%, Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang đã phát hiện có vi phạm pháp luật về bầu cử tại tổ bầu cử số 2 xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang đã tiến hành huỷ kết quả bầu cử, làm công văn xin ý kiến Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?