HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHO CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI CÁC TỈNH THÀNH

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,466

Ngày đăng: 12/05/2016

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHO CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI CÁC TỈNH THÀNH

Ngày 11-5, Ủy ban bầu cử nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp trình bày chương trình vận động bầu cử theo luật định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?