HẬU TRƯỜNG NGÀY HỘI NON SÔNG

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,821

Ngày đăng: 25/05/2016

HẬU TRƯỜNG NGÀY HỘI NON SÔNG

Công tác chuẩn bị của các phóng viên, biên tập viên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam cho Ngày hội non sông

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?