GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,579

Ngày đăng: 17/05/2016

GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Tại xã Tường Lộc, Công ty điện lực Vĩnh Long tổ chức Lễ gắn biển công trình “Sửa chữa lớn các đường dây hạ thế và nâng cấp, kéo mới các đường dây trung hạ thế trên địa bàn huyện Tam Bình” nhằm lập thành tích Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?