CỬ TRI HẢI DƯƠNG ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG NHIỆM KỲ MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,570

Ngày đăng: 11/05/2016

CỬ TRI HẢI DƯƠNG ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG NHIỆM KỲ MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Những ngày này, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Ghi nhận quyết tâm của các ứng cử viên trong việc xây dựng chương trình hành động trước nhiệm kỳ mới, cử tri tỉnh Hải Dương mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ giữ đúng lời hứa của mình để thực sự là những người đại diện cho quyền lợi, ý chí và nguyện vọng của nhân dân, xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?