CỬ TRI ĐÃ GỬI GẮM NIỀM TIN VÀO CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,473

Ngày đăng: 17/05/2016

CỬ TRI ĐÃ GỬI GẮM NIỀM TIN VÀO CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP

Những ngày qua, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân các cấp trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo luật định. Tại các hội nghị, cử tri đã gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?