CÔNG TÁC HỖ TRỢ BẦU CỬ ĐỐI VỚI NHỮNG CỬ TRI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,810

Ngày đăng: 26/05/2016

CÔNG TÁC HỖ TRỢ BẦU CỬ ĐỐI VỚI NHỮNG CỬ TRI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

Trong không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân, cử tri cả nước đã nô nức cùng nhau đi bầu. Tuy nhiên, có không ít cử tri vì lý do già yếu, di chuyển khó khăn nên không thể đến các điểm bỏ phiếu của địa phương để thực hiện quyền công dân của mình. Nhằm đảm bảo quyền bầu cử cho mọi cử tri, tất cả các khu vực bỏ phiếu đều chuẩn bị hòm phiếu phụ và cử cán bộ trực tiếp mang hòm phiếu phụ đến nhà những cử tri có hoàn cảnh đặc biệt để họ tự tay bỏ lá phiếu của mình, bầu ra những đại biểu mà họ tin tưởng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?