THÁI NGUYÊN: KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,657

Ngày đăng: 15/04/2016

THÁI NGUYÊN: KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ

Tại Thái Nguyên,Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?