TĂNG ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH ĐỂ QUỐC HỘI CHUYÊN NGHIỆP HƠN

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,941

Ngày đăng: 06/04/2016

TĂNG ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH ĐỂ QUỐC HỘI CHUYÊN NGHIỆP HƠN

Tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách như thế nào là hợp lý, cơ chế làm việc của đại biểu chuyên trách như thế nào để nâng cao hơn nữa chất lượng của Quốc hội. Về vấn đề này đang được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14. Ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam bên hành lang kỳ họp 11, Quốc hội khóa 13.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?