QUẢNG TRỊ: TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN CHO CUỘC BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,764

Ngày đăng: 06/04/2016

QUẢNG TRỊ: TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN CHO CUỘC BẦU CỬ

Tỉnh Quảng Trị đang tích cực, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?