ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 10,298

Ngày đăng: 11/11/2020

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Chiều nay 10/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đánh giá cao Tiểu ban Văn kiện đã rất nghiêm túc, công phu, nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 13 của Đảng, trong đó đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội 12 và diện mạo đất nước sau 35 đổi mới;

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?