ĐỀ XUẤT: 16 TUỔI ĐƯỢC QUYỀN TỰ NGUYỆN XÉT NGHIỆM HIV/AIDS

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 13,647

Ngày đăng: 23/10/2020

ĐỀ XUẤT: 16 TUỔI ĐƯỢC QUYỀN TỰ NGUYỆN XÉT NGHIỆM HIV/AIDS

ĐỀ XUẤT: 16 TUỔI ĐƯỢC QUYỀN TỰ NGUYỆN XÉT NGHIỆM HIV/AIDS

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?