TÁI HIỆN LỄ HẠ NÊU TRONG HOÀNG CUNG HUẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,202

Ngày đăng: 08/02/2022

TÁI HIỆN LỄ HẠ NÊU TRONG HOÀNG CUNG HUẾ

Trong không gian thiêng liêng của Triệu Tổ Miếu, lễ hạ nêu được tiến hành với đầy đủ lễ nghi, vật phẩm, binh lính và đội nhã nhạc triều Nguyễn theo đúng nghi thức truyền thống. Sau lễ, cây nêu dựng lên từ ngày 23 tháng được hạ xuống, báo hiệu kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, triều đình và muôn dân quay trở lại làm việc. Ngày nay việc phục dựng lễ hạ nêu trong cung đình còn là trải nghiệm văn hóa đầy mới lạ, thú vị đối với du khách cũng như cộng đồng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?