ĐẮK NÔNG: TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,357

Ngày đăng: 23/09/2021

ĐẮK NÔNG: TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN

Hiện nay, tình trạng mất an toàn hành lang lưới điện đã và đang diễn ra rất phổ biến tại nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Nông. Trong đó, nổi lên tình trạng xây dựng các công trình trái phép, lắp đặt các biển hiệu quảng cáo lấn chiếm hành lang lưới điện đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, chính vì thế ngành điện Đắk Nông phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm trong việc đảm bảo vận hành an toàn hành lang lưới điện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?