ĐÀ NẴNG: KHẨN TRƯƠNG CHI TRẢ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,208

Ngày đăng: 21/09/2021

ĐÀ NẴNG: KHẨN TRƯƠNG CHI TRẢ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH

# Mặc dù TP Đà Nẵng vẫn đang giãn cách xã hội để phòng dịch nhưng với tinh thần nhanh chóng, kịp thời, công tác chi trả hỗ trợ cho người lao động ngành du lịch được khẩn trương triển khai, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?