THỦY SẢN AUSTRALIS VIỆT NAM NHẬN GIẢI THƯỞNG CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,524

Ngày đăng: 13/12/2021

THỦY SẢN AUSTRALIS VIỆT NAM NHẬN GIẢI THƯỞNG CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Thưa quý vị! Công ty TNHH thủy sản Australis Việt Nam tại Khánh Hòa - là một trong sáu công ty Mỹ vinh dự được nhận giải thưởng năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho doanh nghiệp xuất sắc trong hạng mục đổi mới khí hậu (ACE).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?