THỪA THIÊN HUẾ: ĐỒNG LÒNG NGĂN CHẶN ĐÁNH BẮT THỦY SẢN TRÁI PHÉP

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,520

Ngày đăng: 07/12/2021

THỪA THIÊN HUẾ: ĐỒNG LÒNG NGĂN CHẶN ĐÁNH BẮT THỦY SẢN TRÁI PHÉP

Cùng với nỗ lực chung tay tháo gỡ thẻ vàng IUU của Châu Âu, thời gian qua, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương tích cực ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép, xâm phạm vùng biển nước ngoài. Giải pháp hữu hiệu chính là công tác phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?