PC QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỒNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,490

Ngày đăng: 09/12/2021

PC QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỒNG

Sáng 9/12, tại thành phố Đông Hà, Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII, năm 2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?