ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NHẰM TRÁNH TRỤC LỢI BHXH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,506

Ngày đăng: 30/11/2021

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NHẰM TRÁNH TRỤC LỢI BHXH

Công khai, minh bạch thông tin, liên thông, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các tổ chức, cơ quan khác như Thuế, cơ sở khám chữa bệnh, ngân hàng…. Đây là cách mà BHXH Đà Nẵng đã và đang thực hiện trong 5 năm qua nhằm vừa đảm bảo cải cách hành chính, ứng dụng CNTT vào hoạt động bảo hiểm, tạo thuận tiện cho người dân, vừa phòng chống trục lợi bảo hiểm xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?