QUẢNG BÌNH: ĐẨY MẠNH CHUỖI LIÊN KẾT TIÊU THỤ NÔNG THUỶ SẢN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,381

Ngày đăng: 02/10/2021

QUẢNG BÌNH: ĐẨY MẠNH CHUỖI LIÊN KẾT TIÊU THỤ NÔNG THUỶ SẢN

Dịch bệnh covid 19 đã gây ra không ít khó khăn trong sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là ở các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. Việc đảm bảo hoạt động lưu thông, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, tiêu thụ nông sản, phục vụ nhu cầu người dân là vấn đề hết sức khẩn trương, thiết thực. Tại Quảng Bình, trong hơn 1 tháng giãn cách xã hội, vấn đề này đã được quan tâm sát sao bằng các việc làm cụ thể, nhu cầu tiêu thụ nông thuỷ sản của người dân từ đó được đáp ứng kịp thời.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?