ĐÀ NẴNG: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN ĐBQH VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,780

Ngày đăng: 20/10/2021

ĐÀ NẴNG: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN ĐBQH VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

ĐÀ NẴNG: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN ĐBQH VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?