CỨU CÁNH CHO NGƯỜI NGHÈO KHI DỊCH BỆNH KHÓ KHĂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,391

Ngày đăng: 03/10/2021

CỨU CÁNH CHO NGƯỜI NGHÈO KHI DỊCH BỆNH KHÓ KHĂN

Là một trong hai trụ cột của chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng cũng như tính nhân văn trong đời sống. Đối với những người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, tấm thẻ BHYT đang là điểm tựa có ý nghĩa to lớn trong việc chia sẻ gánh nặng chi tiêu khi gia đình có người ốm đau, bệnh tật, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh covid19 kéo dài hai năm qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?