CẦN ĐỘNG LỰC MỚI CHO CẢI CÁCH ĐỂ HỘI NHẬP KINH TẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,783

Ngày đăng: 31/10/2021

CẦN ĐỘNG LỰC MỚI CHO CẢI CÁCH ĐỂ HỘI NHẬP KINH TẾ

Đại dịch Covid- 19 đã làm tốc độ cải cách kinh tế của Việt Nam giảm đáng kể so với trước đây. Vì vậy đẩy nhanh quá trình này để thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập quốc tế bền vững trong giai đoạn 3 năm tới là hết sức cần thiết. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội nghị tham vấn cấp cao “Cải cách hướng tới phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế: Trọng tâm và lộ trình đến năm 2025” do Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Chương trình Ôxtraylia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 29/10 tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?