EVN PHẢI ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC AN NINH CUNG ỨNG ĐIỆN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,544

Ngày đăng: 13/01/2021

EVN PHẢI ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC AN NINH CUNG ỨNG ĐIỆN

Bảo đảm vững chắc an ninh cung ứng điện; cung cấp đầy đủ điện năng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, 5 năm 2016 – 2021, kế hoạch năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt nam. Được tổ chức sáng nay tại HN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?