ĐÀ NẴNG: HƠN 52 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI NGHÈO ĂN TẾT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,094

Ngày đăng: 13/01/2021

ĐÀ NẴNG: HƠN 52 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI NGHÈO ĂN TẾT

ĐÀ NẴNG: HƠN 52 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, NGƯỜI NGHÈO ĂN TẾT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?