TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC THÀNH VIÊN LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC KỸ SƯ ASEAN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,408

Ngày đăng: 01/12/2020

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC THÀNH VIÊN LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC KỸ SƯ ASEAN

Sáng nay, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN lần thứ 38 (CAFEO38), với chủ đề: “Phát huy Sáng kiến và Hành động của Liên đoàn Kỹ sư ASEAN trong Xây dựng Cộng đồng ASEAN Bền vững và Thịnh vượng”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?