KHỞI NGHIỆP ASEAN: HỆ SINH THÁI SỐ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,700

Ngày đăng: 23/10/2020

KHỞI NGHIỆP ASEAN: HỆ SINH THÁI SỐ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

" Cần hướng tới việc tạo dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số... bên cạnh đó hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nhân trẻ trong việc đảm bảo tính liêm chính trong kinh doanh và thúc đẩy hoạt động trong kinh doanh bền vững là nền tảng để các doanh nghiệp phát triển" đây là vấn đề được các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn Khởi nghiệp ASEAN 2020 với chủ đề: Hợp tác phát triển minh bạch và bền vững trong thời đại số do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng ngày 16/10, tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?