CHÍNH SÁCH VƯỢT QUA TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 9,055

Ngày đăng: 18/10/2020

CHÍNH SÁCH VƯỢT QUA TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Nhằm đánh giá tác động của Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam, đánh giá các chính sách thuộc gói hỗ trợ lần 1, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho gói hỗ trợ lần 2 nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cơ bản để phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam sau dịch Covid-19. Sáng nay, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Chính sách vượt qua tác động của COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?