THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 15,490

Ngày đăng: 02/12/2021

THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11

Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; xem xét các một số vấn đề quan trọng khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?