THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH HỘI KIẾN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,108

Ngày đăng: 06/12/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH HỘI KIẾN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?