PHỤC HỒI KINH TẾ GẮN CÁC GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,361

Ngày đăng: 06/12/2021

PHỤC HỒI KINH TẾ GẮN CÁC GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI

Diễn ra trong một ngày nhưng Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 đầy ắp thông tin về tình hình thế giới, trong nước, không chỉ về phòng, chống dịch bệnh mà còn cả về tăng trưởng phát triển kinh tế ở các nước, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách tài khoá, tiền tệ của các nước; chia sẻ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?