KHAI MẠC DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM 2021: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,698

Ngày đăng: 05/12/2021

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM 2021: PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 “Phục hồi và phát triển bền vững” chính thức được tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?