CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,246

Ngày đăng: 06/12/2021

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN XUÂN PHÚC TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?