CHÍNH PHỦ SẼ CÓ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ PHÒNG, CHỐNG COVID VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,472

Ngày đăng: 06/12/2021

CHÍNH PHỦ SẼ CÓ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ PHÒNG, CHỐNG COVID VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Sáng nay, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số”. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các bộ, cơ quan tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?