TOÀN VĂN PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,314

Ngày đăng: 13/11/2021

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?