PHÁT HUY VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG MỌI QUYẾT SÁCH CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,280

Ngày đăng: 30/11/2021

PHÁT HUY VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG MỌI QUYẾT SÁCH CỦA QUỐC HỘI

Chiều 30/11, tại Nhà Quốc hội, đoàn kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng Đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, việc nghiên cứu học tập , quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hoá và triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Trương Thị Mai đồng chủ trì hội nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?