TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,549

Ngày đăng: 20/10/2021

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?