TẠO VẮC XIN MIỄN NHIỄM VỚI THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ SUY THOÁI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,720

Ngày đăng: 16/10/2021

TẠO VẮC XIN MIỄN NHIỄM VỚI THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ SUY THOÁI

Thưa quý vị và các bạn, tham nhũng và tiêu cực đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Do đó, công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây chính là lý do mà mới đây, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã được bổ sung chức năng phòng, chống tiêu cực. Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, nội dung này một lần nữa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: tham nhũng là một biểu hiện của tiêu cực, suy thoái, muốn chống tham nhũng tận gốc phải bắt đầu từ chống tiêu cực.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?